Миннодобивна индустрия

Рудник „Елаците“ с нова система за управление на минното производство

От 2015 г. добивните процеси в рудник „Елаците“ се управляват, контролират и отчитат с нова,съвременна система за управление на минното оборудване и производство. Тя бе доставена от водещата компания „Модюлар майнинг системс, инк.“, САЩ. С DISPATCH бе въведен изцяло нов подход върху управлението на цялостния добивен процес. С внедряването на частта от системата за високоточно позициониране, ProVision, успешно се контролират разположението и движението на машините, правилното и точно изземване на минна маса и руда, както и точното извършване на сондажните работи, и то с точност до 10 сантиметра.

Екип от рудник „Елаците“ внедри цялата система съвместно с представители на фирмата доставчик от офис Евразия. Елаците-Мед АД изгради безжична комуникационна мрежа за работата на системата, осигуряваща почти 100% надеждно покритие. Тя се захранва частично от „зелена енергия“. С инсталирането и настройването на сървърните центрове за DISPATCH и Provision бе осигурено и надеждно място за събиране на данните от целия производствен процес.

Системата управлява напълно автоматично производствения процес, като се ръководи от критериите, поставени от минните инженери, геолози, маркшайдери и диспечери и се стреми да намали времето на изчакване за багери и самосвали до минимум. Постигането на максимална продуктивност на целия наличен машинен парк е задължително. Постоянното наблюдение и контрол на целия процес се осъществява от минен диспечер, който наблюдава и управлява цялата дейност в рудника от контролен център.

В резултат на използването на DISPATCH се постига оптимално използване и повишаване на производителността на целия машинен парк, както и ефективно управление на спомагателните процеси по обслужване на машините.

Внедряването на новата диспечерска система е един от примерите за постоянните инвестиции в съвременни технологии за увеличаване на автоматизацията и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в Елаците-Мед АД.

 

 

Възложител :
Елаците-Мед АД
Изпълнител:
Елаците-Мед АД/Модюлар майнинг системс, инк
Период на изпълнение:
2015 - 2016
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.