Строителство и инфраструктура

Дом на миньора „Св. Иван Рилски”, с. Мирково

Дом на миньора „Св. Иван Рилски“ е е инвестиционен проект на Елаците-Мед АД. Той е и пилотният проект на новооснованото дружество Геострой ЕАД.

Проектът включва ремонт на съществуваща стара сграда и надстройката й – основна реконструкция на 1700 м2. Двуетажната сграда се състои от хотелска част (10 стаи и 2 апартамента), ресторант с озеленена тераса и заседателна зала.

 

Възложител:
Елаците-Мед АД
Изпълнител:
Геострой АД
Период на изпълнение:
2005
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.