Строителство и инфраструктура

Рехабилитация на пътища

Рехабилитация на път ІІ-81 Монтана – Лом „Челопеч“

Обектът е финансиран по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Румъния“. Рехабилитираният пътен участък е с дължина 41 км. Строително-монтажните работи се изпълняват в условията на натоварен трафик. В резултат на рехабилитационните дейности е увеличена максималната товароносимост на пътната настилка до 11.5 тона на ос.


Лот 4, рехабилитация на участък от път I-6 София – Пирдоп

Проектът включва рехабилитация на 55, 4 км първокласен път по хълмист и планински терен, който преминава през няколко населени места. Целта на рехабилитационните работи е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и подобряване на отводняването на пътя, при максимално запазване на съществуващата настилка и обхват и проектната скорост на движение – 50, 60 и 80 км/час.
Проектът е изпълнен в условията на интензивно движение и без спиране на трафика.
Обектът е изпълнен по програма „Държавни инвестиционни заеми“, финансирана със заем от Международна банка за възстановяване и развитие и съфинансиране от републиканския бюджет.

Възложител:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Агенция Пътна инфраструктура
Изпълнител:
Пътстрой-92 АД, Сдружение „П А М 2009” ДЗЗД (с водещ партньор Пътстрой – 92 АД)
Период на изпълнение:
октомври 2009 – септември 2012
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.