Строителство и инфраструктура

Рехабилитация на 22 км от „Път II-81 Костинброд – Бучин проход“

Обединение „Пътища 2016-1 етап“, с лидер Геострой АД и партньори Пътстрой-92 АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД приключи рехабилитацията на Обособена позиция Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400“. Участъкът е с обща дължина 22,2 км. Проектът е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

Началото на рехабилитирания участък от Лот 2 започва в края на гр.Костинброд, преминава през с. Бучин проход и завършва след триклонното кръстовището за гр. Годеч. Като част от рехабилитацията на участъка са обновени два моста – над р. Блато и р. Бучино и 13 пътни кръстовища, извършено е укрепване на свлачище при км 9+950 до км 10+030, подобрено е отводняването на участъка и е оптимизирана съществуващата организация на движението.

С изпълнението на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката и е повишена безопасността на движение. Проходът „Петрохан“ съкращава пътуването между София и Монтана с около 50 км.

Възложител:
Агенция „Пътна инфраструктура“
Изпълнител:
ДЗЗД „Пътища 2016 - 1 етап“ (Геострой АД, Пътстрой-92 АД, Пътища и съоръжения ЕАД и Димас АД)
Период на изпълнение :
декември 2017 – ноември 2019
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.