Строителство и инфраструктура

Рехабилитация на железен път и жп инфраструктура в междугарието Копривщица-Стряма

Обединение „Инфраструктурно строителство – Геострой“ изпълни строителни дейности по проект „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в междугарието Копривщица-Стряма от км 100+525 до км 106+337“.

Това е първият ремонт от 50 години на най-дългия съществуващ железопътен тунел на Балканския полуостров – „Козница“ (с дължина 5812 м). В обхвата на договора влизат проектиране и цялостно подновяване на железния път и всички прилежащи системи и съоръжения, както и ремонт на тунела и тунелната облицовка.

Възложител:
ДП НКЖИ
Изпълнител:
Обединение „Инфраструктурно строителство – Геострой“
Период на изпълнение :
2019 - 2021
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.