Строителство и инфраструктура

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ботевград, Етрополе и Правец

Това е вторият най-голям проект по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013“ след депото за неопасни отпадъци „Садината“ на Столична община.

Регионалното депо се простира на площ от около 130 дка и се намира на 2 км северно от гр. Ботевград, в землището на с. Трудовец. Състои се от две клетки с обща площ 62 450 кв.м.

Проектът е изпълнен по най-добрите налични технологии и включва изграждане на първа клетка на депото (33 000 кв. м), стопански двор с площ 3 645 кв. м, вътрешна инфраструктура и 6 600 кв. м експлоатационни пътища, довеждаща инфраструктура (път, водопровод и електрозахранване), близо 48 000 кв. м прилежащи зелени площи и ремонт на мостово съоръжение. Пътстрой изпълнява изкопни, насипни, бетонови работи, полагане на асфалтобетон и др.

Възложител:
Община Ботевград
Изпълнител:
Пътстрой-92 АД – партньор в обединение „Инфрастрой“
Период на изпълнение:
декември 2010 – ноември 2012
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.