Строителство и инфраструктура

Нова линия за производство на цимент в „Девня Цимент“

Геотехмин ООД е подизпълнител на китайската компания CBMI Construction (част от групата SINOMA), която е главен изпълнител на нова линия за производство на цимент с капацитет 4000 тона на ден в завод „Девня Цимент“. За участието си в този проект през декември 2014 г. дружеството получи плакет и специална награда в категорията „Индустриални сгради – технологично обновление и разширение“ на традиционния конкурс “Сграда на годината“, който се провежда под патронажа на МРРБ със съдействието на браншови организации.

В рамките на проекта Геотехмин изгради на територията на „Девня Цимент“ стоманобетоновите конструкции на различни съоръжения: фундамент за суровинна мелница; топлообменна кула – най-високата индустриална кула в България – около 130 м; цилиндричен стоманобетонов силоз с диаметър 18 м и височина 72 м; сгради, фундаменти, кули.

Възложител:
„Девня Цимент“ АД
Изпълнител:
CBMI Construction
Подизпълнител:
Геотехмин ООД
Период на изпълнение:
2012 - 2014
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.