Актуални проекти

Модерни технологии за планиране на минните работи в рудник „Елаците“

С цел постигане на производствените цели и гарантиране устойчивото развитие на минния комплекс, Елаците-Мед АД продължава внедряването и развитието на съвременни технологии и техники за планиране на минните работи в рудник „Елаците“. През 2018–2019 г. фокус в стратегическото минно планиране беше внедряването на специализирания минен софтуер на HEXAGON MINING, MinePlan™3D (MP3D), познат доскоро под името MineSight™3D. През 2019 г. Елаците-Мед подписа петгодишно споразумение за технологично партньорство с минния отдел на Hexagon, световен лидер в областта на сензорни, софтуерни и автономни решения. Споразумението предвижда доставка и услуги от портфолиото HxGN, MinePlan™3D.

Основните модули за планиране и проектиране, които към настоящия момент са внедрени в рудник „Елаците“ и се ползват активно са: MineSight Economic Planner (MSEP), MineSight Haulage (MSH), Pit Expansion Tool (PET) и MineSight Schedule Optimizer (MSSO). Съчетан с MSH и PET, MineSight Schedule Optimizer позволява на екипа детайлно да проектира, определи, анализира и оценява оптималната последователност за отработване на открития рудник и посоката за развитие на минните работи при висока ефективност, рентабилност и безопасност.

Внедряването на MinePlan™3D допринася за увеличаване производителността на труда, за многовариантност при избора за стратегия и посока за развитие на минните работи, както и за намиране на оптимален краен контур, перспективен контур, оптимизиране на междинните контури за добив. Работата с този софтуер е свързана и с повишаване на квалификацията и подобряване на аналитичното и пространственото мислене на инженерния състав.

Възложител и изпълнител:
Елаците-Мед АД
Период на изпълнение:
2016 -
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.