Актуални проекти

Изграждане на нова метростанция до ж.п. „Обеля“

Геострой, част от Група ГЕОТЕХМИН, изпълнява на пълен инженеринг нова метростанция между жк „Люлин“ и жк „Обеля“ по проект „Връзка на втори метродиаметър с депо „Обеля“ и нова метростанция до ж.п. линията София – Кюстендил от км. 0+000 до км. 0+145 и от км. 0+210 до км. 0+794.291“.

Новата спирка на метрото с РЗП 4 100 м2 ще бъде между МС „Сливница“ и МС „Обеля“ до жп гара „Обеля“. Тя ще осъществява връзка с жп трасето София – Кюстендил между Линия 1 и 2. За целта съществуващият двуколовозен тунел ще се преустрои и ще се изградят нови подходи. Ще се изпълнят и всички свързани архитектурни и интериорни работи.

Метротрасето ще започва от депо „Обеля“ и ще обхваща покрит наземен участък от 154 м, покрита рампа с три типа конструкция и обща дължина 116,35 м, тунел по открит способ – 281,22 м и тунел под съществуващата жп линия, който ще бъде изграден по „Милански метод“.

В обхвата са включени и всички инсталации и системи – релсов път, контактна релса, външно и вътрешно ВиК, ОВК, транспортна автоматика, диспечерска система, телекомуникации, външни и вътрешни ел. инсталации.

Възложител :
Метрополитен ЕАД
Изпълнител:
Геострой АД
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ::
В процес на изпълнение
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.