Актуални проекти

Лот 1 от пътя „Мездра – Ботевград“

Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“, с участници Геострой АД – лидер и Пътстрой-92 АД изпълнява строителството на Лот 1 от Път I-1 (E-79) „Мездра – Ботевград“ с обща дължина на участъка 19,3км.

Проектът предвижда модернизация и привеждане на съществуващия път I-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“, от км 174+800 до км 194+122, до габарит на четирилентов, с две обособени самостоятелни платна за движение с по две ленти, както и изграждане на обходни пътища на населените места Люти дол, Новачене и Скравена.

Проектът включва изграждане на пътни възли на две нива при Ботевград, Люти дол и Новачене. Предвидени са и множество големи и малки пътни съоръжения, помощни съоръжения за интелигентни транспортни системи и площадки за отдих.

В експлоатация е 7.5 км готов участък на скоростния път между селата Скравена и Новачене. Готовото трасе включва пътен възел „Новачене“, три мостови съоръжения, два надлеза, инженерни мрежи, площадки за отдих. Поставено е ново улично осветление, маркировка, ограничителни системи за пътища, шумозащитни екрани и екраниращи устройства за прилепи, изградени са армонасипни стени.

 

Възложител:
Агенция „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Изпълнител:
Обединение „ГЕОПЪТ ЛОТ 1“
Период на изпълнение:
В процес на изпълнение
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.