Строителство и инфраструктура

Проекти от разширението на Софийското метро

От 2005 г. компаниите от Група ГЕОТЕХМИН изпълняват успешно няколко проекта от разширението на Софийското метро.

***

Дейността ни в метростроителството започна с изпълнението на конструкциите на метростанция „Стадион Васил Левски“, стартова шахта за тунелопробивната машина (ТВМ) и подземна връзка между Метростанция „Стадион Васил Левски“ и тунел под бул. „Драган Цанков”. Проектът е реализиран от Геотехмин ООД като подизпълнител на японската Тайсей Корпорейшън в периода 2005-2009 г.

Метростанция „Стадион Васил Левски“ е изцяло подземна с дълбочина 16 м. В технологично отношение станцията е изградена по Миланския метод.

В съседство с метростанцията Геотехмин изпълнява и стартова шахта за спускане на тунелопробивната машина (ТВМ). Шахтата е с размери 18/20 м и дълбочина 20 м. Конструкцията е изпълнена от шлицови стени и е укрепена с 4 реда метални рамки.

***

В периода 2010 – 2012 г. Геотехмин ООД е главен изпълнител, а Геострой АД – подизпълнител на проектирането и строителството на конструкциите на Метростанция „Джеймс Баучер“ и прилежащ тунелен участък. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез ОП „Транспорт“.

Метростанция „Джеймс Баучер“ е част от II-ри диаметър на метрото в София и е разположена под бул. „Черни връх“. Тя е с дължина 208 м и широчина 18,7 м. Тунелният участък след нея е дълъг 215 м и широк 15 м.

В технологично отношение тази метростанция е един от най-сложните обекти от софийското метро. Причината е, че се изгражда на дълбочина 27 – 22 м в различните зони и при спазване на изискването на възложителя по време на строителството да не се спира движението на превозни средства по булеварда.

Характерна особеност при изпълнението на метростанция „Джеймс Баучер“ е използването за първи път в метростроителството в България на технологията за предварително напрягане. Този метод се прилага за покривната плоча на тунелния участък и за част от междинните плочи в тунела и станцията.

***

В периода 2013-2015 г. обединение Геометро Б.П. с лидер Геострой АД и партньори Геотехмин ООД и Метропроект ООД изпълни участък от Софийското метро в посока ж.к. Младост-IV, който включва Метростанция „Бизнес парк София“ и метро-тунел с дължина 1 км.

При изпълнението на станцията и тунела, които са изцяло подземни, се прилага т.н. „Милански метод“. Изграждат се специални укрепвания в участъците, където метро-тунелът преминава под два съществуващи подлеза и под коритото на река Банишка.

Проектът е финансиран по ОП „Транспорт 2007-2013“ и съфинансиран от Столична община.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.