Геотрейдинг изгради две фотоволтаични централи в ProAuto – София и Етрополе

Геотрейдинг АД изгради две фотоволтаични централи (ФтЕЦ) в София и Етрополе, които произвеждат общо около 74 MWh зелена електроенергия за година. Токът спестява CO2, който би се отделил при зареждане на близо 6.4 млн. мобилни телефона, при изразходването на над 22 000 литра бензин и при годишното потребление на електрическа енергия на 6 еднофамилни къщи.

Фотоволтаичните централи са разположени върху покривите на сервизните бази ProAuto в София и Етрополе и са собственост на Геотрейдинг АД, част от Група ГЕОТЕХМИН. Инвестицията е част от политиката на Групата за опазване на околната среда. Проектът е съобразен с тенденциите за стимулиране изграждането на ВЕИ мощности в урбанизирани територии, което оптимизира площите, необходими за производство на чиста енергия. Централата в Етрополе е с капацитет около 35 – 37 MWh/година и вече е въведена в експлоатация. Произведеното количество енергия се отчита в реално време през система за онлайн мониторинг от последно поколение и е еквивалент на нужната електроенергия в ProAuto Етрополе за 7 месеца. Освен излъчване онлайн, системата акумулира и представя данни за добитата енергия на дневна, месечна и годишна база от момента на стартирането на централата. Данните се получават и чрез мобилно приложение. То отчита и положителния ефект от работата на фотоволтаичната централа – например за 18 дни работа са спестени около 1.4 тона СО2, които биха се отделили в атмосферата, ако електроенергията беше произведена от невъзобновяеми източници.

ФтЕЦ в сервизната база ProAuto в столичния квартал Горубляне ще произвежда около 35 – 37 MWh зелена енергия за година. Тя ще се бъде въведена в експлоатация по-късно тази година. Токът от фотоволтаичните централи ще се продава на съответното електроразпределително дружество.

Двата проекта на Геотрейдинг АД са част от дългосрочната стратегия на Група ГЕОТЕХМИН за развитие и отговорни инвестиции. Те са изпълнени от друга компания от Група ГЕОТЕХМИН – Енергео ЕООД. Дружеството е лицензиран търговец на електроенергия за индустриални и бизнес клиенти и специализира в дейности по развитие на инженерни, енергийни и ВЕИ проекти с обхват от предпроектни проучвания до поддръжка и управление на експлоатацията през целия жизнен цикъл на изградените съоръжения.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.