Строителство и инфраструктура

Разширение на бул. „Ломско шосе“, гр. София

Обединение „ГК Ломско шосе“, с участници Геострой и Калистратов Груп, завърши разширението на бул. „Ломско шосе“ в столицата. Извършените дейности включват разширение на пътните платна на бул. „Ломско шосе“ в участъка от кръговото кръстовище при Метростанция „Ломско шосе“ до ул. „107-ма“. Дължината на участъка е 660 м.

Строителните дейности включват реконструкция и изграждане на нова пътна инфраструктура. Булевардът е разширен с две пътни платна по 10,5 м, изградена е средна разделителна ивица, източен локал и прилежащи тротоари, поставена е нова светофарна уредба.

Възложител :
Столична община
Изпълнител:
Обединение "ГК Ломско шосе"
ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
2023 г.
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.