Актуални проекти

Разширение на бул. „Ломско шосе“, гр. София

Обединение „ГК Ломско шосе“, с участници Геострой и Калистратов Груп, изпълнява първия етап от строителните дейности по разширението на бул. „Ломско шосе“ в столицата. Договорът включва разширение на пътните платна на булеварда в участъка от кръговото кръстовище при Метростанция „Ломско шосе“ до ул. „107-ма“. Дължината на участъка е 660 м.

Строителните дейности предвиждат разширение на булеварда с две пътни платна по 10,5 м, изграждане на средна разделителна ивица, източен локал и прилежащи тротоари, както и изграждане на нова светофарна уредба.

Възложител :
Столична община
Изпълнител:
Обединение "ГК Ломско шосе"
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.