Устойчива енергия

Фотоволтаични централи в ProAuto – София и Етрополе

През 2021 г. Геотрейдинг въведе в експлоатация две фотоволтаични централи в София и Етрополе, които произвеждат общо около 74 MWh зелена електроенергия за година. Фотоволтаичните централи са разположени върху покривите на сервизните бази ProAuto в София и Етрополе и са собственост на Геотрейдинг АД.

Инвестицията е част от политиката на Групата за опазване на околната среда. Проектът е съобразен с тенденциите за стимулиране изграждането на ВЕИ мощности в урбанизирани територии, което оптимизира площите, необходими за производство на чиста енергия.

Инвеститор:
Геотрейдинг АД
Изпълнител:
Енергео ЕООД
Date:

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.