Ученици засадиха над 550 дървета по програма „Нашето зелено утре“

Над 550 фиданки и храсти засадиха ученици от 13 училища от района на Средногорието и Етрополе. По този начин децата участват в инициативата „Нашето зелено утре“, част от Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН, основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.
Засаждането на дърветата и храстите е първият етап от регионалния конкурс, който Групата провежда. Дружествата дарители Геотехмин ООДЕлаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД предоставиха на училищата различни дървесни видове и храстовидни растения, сред които бор, липа, дъб, ружа, кестен, туя, круша и други. След това всяко училище излъчи свой екип, с който участва. През месеците април и май, с общи усилия и с много ентусиазъм учениците превърнаха училищните дворове и други специално определени терени в още по-зелено място, където децата да прекарват свободното си време. Всички екипи и техните ръководители ежедневно ще полагат грижи за новите насаждения. Преподавателите споделиха, че е важно от най-ранна детска възраст у децата да бъде възпитано чувството за любов и грижа към природата, както и стремеж за едно по-зелено бъдеще.

В началото на учебната 2022/2023 година всички екипи от 13-те училища ще се включат в традиционния регионален конкурс на Група ГЕОТЕХМИН. Те ще покажат как са се грижили за растенията и какви усилия са положили, като изпратят снимки, видеоклип или презентация. През есента екипите, които са полагали най-много грижи и са се справили най-добре с поставената задача, ще получат награди.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.