Група Геотехмин с дарения за БЧК за пострадалите от войната в Украйна

Група ГЕОТЕХМИН и проф. дтн инж. Цоло Вутов са дългогодишни дарители на Българския Червен кръст и подкрепят редица хуманитарни каузи на организацията. През май Българският Червен кръст получи дарение по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН. Едно от нейните дружества – Геотрейдинг АД, дари на организацията ръчноводим електрически високоповдигач, който ще улесни работата на екипа, работещ в Централната складова база на БЧК в село Лозен. В момента там се събират всички помощи и дарения, които БЧК получава от институции, фирми и физически лица и след това предоставя на бедстващите хора в Украйна чрез Украинския Червен кръст или на разселените украинци в България. Дарението е в допълнение на подкрепата от 250 000 лв., която четири дружества от Групата – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг,  оказаха на БЧК след началото на войната.

„Имаме установени партньорски отношения и подпомагаме дейността на организацията. Надявам се, че дарената механизация ще бъде от полза за дейността на БЧК“, каза изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс при предаването на ключовете за електрическия високоповдигач на акад. Христо Григоров – председател на организацията.

„Благодаря за оказаната помощ на Група ГЕОТЕХМИН – наш дългогодишен партньор. Това е поредната помощ от вас, която получаваме, и тя винаги идва точно на време“, отбеляза акад. Григоров.

В началото на 2021 г. председателят на БЧК акад. Христо Григоров връчи на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД, почетен знак на Червения кръст и специална благодарствена грамота в знак на признателност за личния му принос към хуманитарните каузи на организацията. Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД са най-големите корпоративни дарители на БЧК.

Група ГЕОТЕХМИН има дългосрочно партньорство с БЧК, основано на човеколюбие и съпричастност към каузите на организацията, което ще продължи.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.