През март 2011 г. Геотехмин и Елаците-Мед участваха във форум за студентски стаж и кариера

Геотехмин и Елаците-Мед взеха участие във форума „Национални дни на кариерата 2011 – Добра кариера, добър живот“, традиционно провеждан от Job Tiger. Мероприятието се състоя на 16 и 17 март 2011 г. в зала 3 на НДК.

Геотехмин оповести критериите за кандидатстване в стажантската си програма. Дружеството възнамерява през лятото на 2011 г. да приеме повече стажанти в различните бизнес направления отколкото през 2010 г.

Елаците-Мед също представи своята стажантска програма за 2011 г. Дружеството набира кандидати за стаж в рудодобивния комплекс в гр. Етрополе и в обогатителната фабрика в с. Мирково по следните специалности:

  • електроенергетика и електрообзавеждане;
  • механизация на минното производство;
  • обогатяване и рециклиране на суровини;
  • хидрогеология и инженерна геология;
  • маркшайдерство и геодезия;
  • разработване на полезни изкопаеми.

Целта на стажантските програми е да предоставят възможност на бъдещите специалисти да придобият практически опит. Програмите са част от стратегията на дружествата в областта на човешките ресурси за привличане и задържане на млади и мотивирани кадри.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.