Управителят на Геотехмин с отличие от КРИБ

Управителят на Геотехмин беше удостоен със златна значка на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Отличието беше връчено в Деня на миньора от Огнян Донев, председател на КРИБ, по повод минния празник и 20-годишнината от създаването на дружеството.

Геотехмин ООД, водеща компания за минен инженеринг, промишлено, инфраструктурно и гражданско строителство, е колективен член на КРИБ.

Д-р инж. Цоло Вутов беше удостоен и със званието „Почетен член на УС на Българската минно-геоложка камара (БМГК)“, както и с грамота за активната си дейност в управлението на организацията.
За принос към българската минна промишленост с вимпел на БМГК и почетна грамота беше награден и инж. Добри Цветков, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, а за принос към минната промишленост и активно участие в работата на БМГК – Кети Кирова, член на Съвета на директорите на Елаците-Мед.

Сред наградените от БМГК за приноса си към минната индустрия бяха и инж. Юлий Тодоров, член на Съвета на директорите на Елаците-Мед и инж. Драгомир Драганов, генерален директор „Производство и околна среда“ в минното дружество.

 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.