Управителят на Геотехмин – съосновател на съвет по иновации към БТПП

През май 2011 г. управителят на Геотехмин ООД д-р инж. Цоло Вутов  участва в създаването на Съвет по иновации към Българската търговско-промишлена палата.

Съветът по иновации е основан от БТПП, Българската академия на науките и представители на бизнеса, а д-р инж. Цоло Вутов е избран за член на ръководството му.

Съветът ще съдейства за въвеждането в България на иновационни продукти и услуги и ще подпомага връзката между науката и бизнеса в контекста на Стратегията за бъдещо икономическо развитие, произтичаща от Лисабонския договор. Геотехмин ООД подкрепя принципите на стратегията за технологични иновации, устойчиво развитие, модерно образование, чиста енергия и зелено бъдеще.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.