Стажантска програма 2011

През юли и август 2011 г. Геотехмин ООД проведе платена стажантска програма, която е част от цялостната политика на компанията в подкрепа на развитието на младите хора в България и подпомагането на тяхната професионална реализация.

Геотехмин прие 22 стажанти в дирекции „Човешки ресурси“, „Околна среда, здраве и безопасност“, „Строителство“, „ИКТ“, „Оперативни дейности“, „Връзки с обществеността“ и „Правно и международно сътрудничество“.

Участието в стажантската програма даде на студентите възможност за натрупване на практически опит в реална работна среда, за развитие на умения и изграждане на трудови навици, за идентифициране на собствените възможности и потенциала за бъдещо кариерно развитие, за запознаване с корпоративната култура и работната атмосфера в компанията.

Успешно завършилите стажанти получиха специални сертификати на официална церемония, а най-добре представилите се ще бъдат включени в базата данни с потенциални кандидати за работа. Те имат реален шанс да бъдат поканени да работят в Геотемин или да участват в реализацията на различни проекти.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.