Започна строежът на нова пречиствателна станция за руднични отпадъчни води по технология на японската компания ММТЕС

На 17 май 2012 г. в рудник „Елаците“ беше направена първата копка на пречиствателна станция за руднични отпадъчни води по иновативна за България технология. Проектът е един от най-мащабните от програмата на Елаците-Мед за опазване и възстановяване на околната среда за периода 2010 – 2014 г.
В приветственото си слово управителят на ГЕОТЕХМИН д-р инж. Цоло Вутов заяви, че японската компания дълго е проучвала бъдещия си български партньор, преди да сподели своето ноу-хау.

„В този проект ще се използват технологиите и опита, натрупани от Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (MMTEC) при пречистването на руднични отпадъчни води в Япония. Щастливи сме, че получихме възможност да приложим тези технологии и опит и в България с помощта на групата фирми ГЕОТЕХМИН. Ще продължим да сътрудничим, за да може изграждането на пречиствателната станция да приключи благополучно и безпроблемно“, се казва в поздравителното слово от президента на ММТЕС Йошиаки Инаба, изпратено специално за първата копка.

Новата пречиствателна станция ще бъде най-модерното от всички съоръжения за третиране на отпадъчните води на рудника. „Иновативният метод на пречистване чрез рециркулация на утайката и високото ниво на автоматизация на технологичните процеси ще осигурят постоянни параметри на очистване на отпадъчните води. По този начин ще бъде гарантирана чистотата на водите на река Малък Искър в периода на експлоатация на рудника и след това,“ каза инж. Добри Цветков, изпълнителен директор на дружеството-инвеститор Елаците-Мед АД.

Проектант от българска страна е Геопроект ЕООД, а строител – Геострой АД. Предвижда се проектът да приключи през втората половина на 2013 г.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.