Програма „Нашето зелено утре“

През есента на 2011 г. Елаците-Мед и Геотехмин стартират със собствени средства тригодишната програма „Нашето зелено утре“, която включва залесяване на 30 дка общински и горски терени и озеленяване на градски площи в района на Средногорието, Етрополе и Самоков.

Дейностите включват почвоподготовка, обучение на доброволци, подбор на подходящи видове растения, засаждане и мониторинг на насажденията. Терените за залесяване и озеленяване се избират съвместно от представители на инвеститора и на съответната община и инженер-лесовъд. 

От октомври 2011 г. до края на май 2012 г. са засадени около 10 500 фиданки. Насажденията включват жив плет около комплекса „Света Петка“ край с. Чавдар, както и горски видове върху опожарени терени в района на р. Черни Вит в землището на гр. Етрополе и в Самоковската котловина. През април 2012 г. в Седмицата на гората е извършено озеленяване в градска среда в Чавдар, Копривщица, Карлиево, Смолско и Буново. 

В тези дейности вземат участие над 200 доброволци – служители от групата фирми ГЕОТЕХМИН, кметове, представители на общини и медии, ученици. 

„Нашето зелено утре“ е част от програмата за корпоративна социална отговорност на Елаците-Мед и Геотехмин. „Зелената“ инициатива е разработена с цел възстановяване и подобряване на състоянието на горския фонд и създаване на зелени площи, благодарение на които се повишава влажността на въздуха и той се обогатява с физиологически активни вещества. Освен това програмата помага за подобряване на екологичната култура на подрастващите участници и за повишаване на екологичното съзнание на местното население.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.