Водещи икономисти анализираха приноса на Елаците-Мед за регионите

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представи доклад, който за пръв път показва реалния принос на Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, за социално-икономическото развитие на региона на Етрополе и Средногорието.
Официалната статистика не обхваща отражението на компанията върху икономическия профил на общините, защото всички работещи се водят според регистрацията на фирмата в община Мирково, а там няма друг голям работодател. Това е причината данните за заплащането да са конфиденциални.
Изследването на Лъчезар Богданов – главен икономист и Петър Ганев -старши изследовател в ИПИ показва за първи път реалното въздействие на медодобивната компания върху икономиката и общините:
  • Елаците-Мед е сред 25-те най-големи нефинансови предприятия с най-висок директен принос към домакинските бюджети в страната
  • През 2022 г. добавената стойност от дейността на дружеството е над 440 млн. лв.
  • 16.9 млн. лв. са платените концесионни такси през 2022 г.
  • С екипа си от над 2000 заети компанията е най-големият работодател в Етрополе и Средногорието
  • Средната брутна месечна заплата през 2022 г. е 2649 лв., което е с 50% над средната за страната и с 10% по-висока от средната заплата за добивната промишленост
  • През 2022 г. Елаците-Мед АД генерира близо 53 млн. лв. брутни трудови доходи за населението само от района на Средногорието и Етрополе
  • Прекият нетен трудов принос на Елаците-Мед АД в района на Средногорието и Етрополе е близо 46,5 млн. лв.
  • Елаците-Мед АД провокира вторичен ефект, в резултат на потреблението на работниците и техните семейства, върху търсенето в местната икономика от над 27.8 млн. лв.
  • Само за миналата година приносът на Елаците-Мед за собствените приходи в бюджета на община Етрополе е 4.9 млн. лв., за община Мирково – 3.3 млн. лв. и 1,5 млн. лв. за община Чавдар. Това са общините, в които е разположена най-голямата част от концесионната площ на дружеството.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.