Геотехмин и Елаците-Мед с престижни отличия по случай Деня на миньора

Геотехмин получи годишната награда на Българската минно-геоложка камара (БМГК) за корпоративна социална отговорност в пет общини, Елаците-Мед – за иновации по време на националното честване на Деня на миньора (18 август).
Отличието за корпоративна социална отговорност бе връчено от зам.-министъра на труда и социалната политика г-жа Гинка Станчева на проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и основател на Благотворителна програма „Българските добродетели“.
„Тази награда е значима и за колектива на Група ГЕОТЕХМИН, за мениджмънта и за работниците. Но е много важна и за жителите в регионите, в които работим. Ние сме допринесли много за общините и ще продължаваме да подкрепяме развитието им. Минните дружества трябва да продължат дейността си и да просперират, защото те осигуряват заетост и повишават стандарта на живот в регионите, в които работят“, каза проф. Вутов при получаването на наградата.
Призът е за отношенията с местната социална среда, благотворителност и за реализирани социално-отговорни инициативи през 2022 г. и 2023 г. на територията на общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица и Челопеч. Сред проектите за заслужената номинация е уникалната инициатива „Да направим филм“, в която 45 ученици от 5 до 12 клас от 13 училища от гр. Етрополе и Средногорието представиха 10 минни професии в Елаците-Мед в два късометражни филма.
Оказаната помощ при бедствията в карловските села Каравелово, Богдан и Слатина и Етрополе, подкрепата за кампаниите на БЧК за съпричастие към пострадалите от земетресението в Турция и Сирия са сред жестовете на благотворителност на Група ГЕОТЕХМИН. Сред номинираните проекти за тази награда са закупуването на рентгенов апарат последно поколение за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев Етрополе“, дарен по Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Геотехмин,
Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг, безплатните профилактични прегледи в с. Чавдар, ремонта и изграждането на детски площадки в с. Челопеч, с. Мирково, ремонта на улици в гр. Златица, енергийна ефективност и създаване на условия за спорт в училища и много други жестове за хора в нужди. Това, което отличава социалната отговорност на Групата, е че ръководството и нейни служители са лично ангажирани и участват в благородните инициативи.
Елаците-Мед получи годишната награда в категория „Иновации“ за проекта „Внедрена иновативна безпилотна летателна система WINGTRAONE GEN II В Елаците-Мед АД“. Инж. Стоил Димитров, генерален директор „Производство“, получи наградата от Ивайло Шотев, зам.-министър на икономиката и индустрията, и инж. Драгомир Драганов, председател на БМГК.
Иновативната разработка е реализирана и внедрена в началото на 2023 г. от специалисти от маркшайдерския и геотехническия отдел на Рудодобивния комплекс. Летателната система със софтуер за обработка на резултатите е първото такова решение в България за извършване на точна въздушна фотограметрия в условията на открит рудник. Награда за принос към минерално-суровинната индустрия и по случай 50-годишния му юбилей получи и инж. Иво Маринов, управител на Експлозивпрогрес-ГТМ, част от Група ГЕОТЕХМИН.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.