Професионалисти от Група ГЕОТЕХМИН представиха възможностите за стипендии и стаж в УАСГ

Представители на Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геопроект запознаха възпитаниците от трети курс на специалностите „Хидростроителство“ и „ВиК“ от УАСГ с възможностите за кандидатстване за стипендии и стаж в Група ГЕОТЕХМИН.

Антоанета Георгиева, директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД, представи пред студентите стипендиантската и стажантските програми, както и успешните примери за професионално развитие на млади хора в дружествата. „Стипендиантката програма дава възможност за студенти, които са с успех над 4,50, да се кандидатират за годишна стипендия. Тя се реализира за 5-та поредна година и досега сме дали над 50 стипендии. Някои от стипендиантите вече са служители в различни екипи в Групата“.

„Имате голяма възможност да карате стаж и да се докоснете до едни от най-големите компании в страната. Дружествата предлагат изключително заплащане, интересна работа и възможност за реализация. Може да черпите ценен опит и информация, които винаги ще ви бъдат полезни“ – посъветва студентите доц. д-р инж. Венци Божков, зам.-декан на Хидротехническия факултет на УАСГ.

Най-голямото дружество в Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед, е сред най-големите работодатели в страната с над 2000 служители. „Освен стипендиантска, имаме и стажантска програма. Стажът при нас е през лятото, като на студентите, които са от други населени места, предоставяме настаняване в общежития. Стажантите получават и социални пакети, каквито предоставяме на служителите ни“ – разказа Милена Христова, директор „Човешки ресурси“ в Елаците-Мед. Колегата ѝ Момчил Бояджиев, зам.-ръководител на цех „Водно и хвостово стопанство“, е възпитаник на УАСГ и смята, че партньорството с Група ГЕОТЕХМИН ще е от голяма помощ на студентите. Той въодушевено сподели пред студентите как именно благодарение на стажантската програма е започнал работа в Елаците-Мед „В компанията разбрах, че докато си млад, също можеш да се реализираш и да имаш кариерно развитие, стига да имаш нужните качества“.

Инж. Елена Цонева, директор „Маркетинг и офериране в строителството“ в Геострой, също е завършила УАСГ. Тя сподели опита си в компанията и разказа за решенията на ежедневните предизвикателства, пред които е изправен екипът от строежа на магистрала „Струма“ до най-новия обект – метростанция „Обеля“.

Управителят на Геопроект Ивайло Станев впечатли студентите с разказа си за проектирането на хвостохранилище, пречиствателни станции и проекта за удължаване на дейността на рудник „Елаците“. Инж. Слав Стоянов работи в дружеството като проектант и е завършил хидротехническо строителство. „Специалността ми има голямо приложение и компанията дава възможност млади хора да работят над интересни проекти и да се развиват. Михаил Василев, четвъртокурсник в ТУ – Варна също работи в Геопроект. „Постоянно имам допир до хидротехнически и строителни проекти и обекти. Насърчавам Ви да кандидатствате при нас, защото няма други дружества с толкова добра социална политика към служителите си“, разказа той.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.