Започва модернизацията на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре

С първа копка на гара Тракия в Пловдив стартираха строителните дейности по договора за модернизация на жп участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре, част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив”. На официалната церемония присъстваха заместник-министърът на транспорта и съобщенията Божидар Костадинов, генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов, областният управител на Пловдив Йордан Иванов, кметът на район Тракия Костадин Димитров и инж. Цветослав Петков, представител на Обединение „Геострой Лантания“ ДЗЗД.

Изпълнител на строителните дейности за модернизацията на жп участъците Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре е Обединение „Геострой Лантания“ ДЗЗД, в което влизат една от водещите строителни компании в България Геострой, част от Група ГЕОТЕХМИН, и испанската Лантания. „Това е проект, който е от стратегическо значение за страната и за железопътната инфраструктура на България. Въпреки трудното време, в което сме в момента, се надявам да направим добър екип от възложител, проектант, надзор, строители, партньори, доставчици на оборудване и след около три години да се съберем отново на това място и с гордост да заявим, че сме постигнали едно качествено изпълнение на проекта“, каза по време на официалното откриване на обекта инж. Цветослав Петков, представител на обединението и главен инженер в Геострой.

Обхватът на договора включва дейности по проектиране и строително-монтажни работи. Ще бъдат обновени и жп гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре, както и разделен пост Тракия. Предвижда се инсталиране на нови системи за сигнализация и телекомуникация, изграждането на 2 нови пътни надлеза и 2 съоръжения за пешеходно преминаване на две нива, отговарящи на изискванията за лица с намалена подвижност. Предвидено е и изграждането на шумозащитни съоръжения в урбанизираните територии, предпазни огради по цялото протежение на жп линията, както и нови водоотводни съоръжения, дренажи и отводнителни системи. Стойността на договора е 132 520 700 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение – до 35 месеца.

По думите на заместник-министъра на транспорта Божидар Костадинов инфраструктурата и подвижният състав са едни от приоритетните цели за развитие на сектора.

Железопътен възел Пловдив е една от най-важните железопътни връзки в България. Той е пресечна точка на част от трансевропейските и основни национални транспортни оси. Цялостното реализиране на обекта ще допринесе за модернизацията на съществуващата инфраструктура, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики, увеличаване капацитета на железопътната линия за осигуряване на възможностите за поемане на прогнозирания трафик, включително увеличаване скоростта на движение на влаковете, удовлетворение на европейските изисквания и подобряване на безопасността на железопътната инфраструктура. „Модернизацията на жп възел Пловдив е с голям приоритет за нас и би имал много сериозно икономическо значение. С реализацията на този проект НКЖИ ще успее да свърже железопътната магистрала до Бургас и да позволи на влаковете да се движат със 160 км в час надеждно и устойчиво“, коментира генералният директор на НКЖИ инж. Златин Крумов.

Обект „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив-Крумово и Пловдив–Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия“ е част от проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и се съфинансира със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.