Дни на кариерните възможности за студенти от МГУ в Група Геотехмин

Група ГЕОТЕХМИН представи възможностите за стаж и отпускане на стипендии за студенти от Минно-геоложкия университет „Свети Иван Рилски“ по време на Деня на кариерните възможности. Събитието се проведе в Многофункционалния комплекс ProAuto. Група ГЕОТЕХМИН беше представена от д-р инж. Иван Вутов – председател на Съвета на директорите на Геотрейдинг АД и заместник-управител на Геотехмин ООД, г-н Доминик Хамерс – изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Ивайло Николов – директор Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед АД, инж. Владимир Александров – заместник-директор на Рудодобивния комплекс и др. Гости от МГУ бяха ректорът на университета проф. д-р инж. Ивайло Копрев, заместник-ректорите и деканите на трите факултета.

Изпълнителният директор на Геотехмин ООД г-н Доминик Хамерс приветства гостите от МГУ, студентите и мениджмънта на компаниите от Групата и каза, че се надява сред младежите да са бъдещите стажанти, стипендианти и служители. Ректорът на МГУ проф. д-р инж. Ивайло Копрев отбеляза, че партньорството между университета и Група ГЕОТЕХМИН е успешно и полезно и за двете страни. „Работейки с вас се докосваме до най-добрите технологии, защото истината е, че компаниите от минерално-суровинната индустрия вървят много по-бързо напред, а това дава преимущество на нашия университет и помага за ранното кариерно ориентиране в училищата“, каза проф. Ивайло Копрев. Той пожела на студентите да станат част от голямото семейство на Група ГЕОТЕХМИН.

Конкретните възможности и изискванията за кандидатстване за стаж бяха представени от г-жа Антоанета Георгиева – директор „Човешки ресурси“ в Геотехмин ООД. За лятото на тази година шест дружества от Групата са обявили над 50 места за студенти от МГУ за провеждане на платен стаж с възможност след това най-мотивираните и отлично представилите се да получат и едногодишна стипендия.

„В дружествата от Групата има над 300 разнообразни длъжности, така че това е една чудесна възможност за всички, които започват да работят при нас, да се развиват, да надграждат своя опит, да поемат допълнително отговорности и да разширяват професионалните си хоризонти“, обясни г-жа Георгиева.

Бяха организирани дискусии с възпитаници на МГУ, които са настоящи служители в дружества от Група ГЕОТЕХМИН, които разказаха за своето професионално развитие и отговориха на въпроси на младежите. От страна на Елаците-Мед АД се включиха инж. Ивайло Николов – директор Рудодобивен комплекс, инж. Владимир Александров – заместник-директор Рудодобивен комплекс „Минно планиране, проектиране“, инж. Цветан Дилов – главен експерт „Геотехнически проблеми‟ в Обогатителен комплекс. В дискусията участваха и младите специалисти инж. Иван Стойнов, зам.- ръководител „Обособено производство, ремонт и поддръжка“ в цех ВХС, който е бил стажант, и Симеон Костадинов, стипендиант на дружеството. От Геострой АД се включиха главният инженер на компанията инж. Йордан Йонов и Ширин Чукур, която е назначена след провеждане на летен стаж през 2021 г. От Геотрейдинг АД за своето кариерно развитие и ползата от образованието в МГУ разказа г-н Красимир Деков – заместник-търговски директор.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.