Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с почетния знак на СУ „Христо Ясенов“

В навечерието на 24 май, на специално събитие, кметът на община Етрополе  г-н Димитър Димитров и г-жа Мила Манчева, директор на СУ „Христо Ясенов“, удостоиха проф. дтн инж. Цоло Вутов, с най-високото отличие на училището –  Почетния знак. Той се присъжда на управителя на Геотехмин ООД за подкрепата му през годините и за приключилия значим проект за ремонт на образователната институция, в която учат 730 ученици. Със сертификати за активна благодеятелност за направените дарения за проекта бяха удостоени изпълнителният директор на Елаците-Мед, инж. Драгомир Драганов, д-р инж. Иван Вутов, председател на СД на Геотрейдинг АД и д-р инж. Владимир Вутов, изпълнителен директор на Геострой АД.

Ремонтните дейности са осъществени съгласно сключеното рамково споразумение през 2020 г. между четирите дружества и община Етрополе в рамките на Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН. Това е първият от договорените с общината социално значими проекти, подкрепени с дарения от дружествата.

Ученици посрещнаха в сградата на училището гостите – г-н Димитър Димитров, кмет на община Етрополе, проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД с песента „Една българска роза“.

Кметът на община Етрополе г-н Димитър Димитров поздрави гостите и сподели: „Искам да благодаря специално на проф. Вутов, че с тази инвестиция Група ГЕОТЕХМИН направи най-хубавия подарък на училището по случай 24 май. Убеден съм, че когато се обединяват усилията на преподавателите, които се грижат за духовното израстване на децата, на българския бизнес и на общината, резултатите са видими.“

„Благодаря на всички фирми от голямото семейство на ГЕОТЕХМИН за протегнатата ръка и съпричастието на проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. Драгомир Драганов, д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов.  Много сме доволни от всичко, което бе направено по ремонта на парната инсталация, топлата връзка на училището, покрива на парокотелното, пароуловителите на басейна, подмяната на подовата настилка на физкултурния салон…“ – каза г-жа Мила Манчева. Тя сравни дарението с подкрепата за образованието през Възраждането. „Днес Програма „Българските добродетели“ е пример не само за фирмите, които имат възможност да даряват, а и за всеки човек“ – допълни тя.

Г-жа Манчева изказа благодарност и за професионализма на изпълнителя и подизпълнителите на ремонтните дейности.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов благодари за високата чест с думите: „Ние от Група ГЕОТЕХМИН винаги сме се отзовавали, когато и където е необходимо да се окаже помощ. Решението да  помогнем на училището, което взехме съвместно с общината, е насочено към създаване на по-добри условия за учебния процес. За нас подкрепата за образованието и младите хора е кауза. Ние работим тук, създаваме работни места, децата на нашите служители, работници и ръководители, които са израснали в Етрополе, учат в тези училища и бихме искали условията, в които се провежда учебният процес, да бъдат възможно най-добрите.“

Проф. дтн инж. Цоло Вутов  изказа голямата си благодарност към кмета г-н Димитров, към директорката – за амбицията и всеотдайната ѝ работа, както и на строителите за успешното приключване на проекта.

Домакините с гордост показаха резултата от ремонта – новото парокотелно отделение и ремонтираната парна инсталация, които осигуряват качествено отопление и уют за ученици и учители в училището и в общежитието към него, радиаторите с термовинтили, подобренията във физкултурния салон, помещението с басейна и др.

 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.