Група Геотехмин подкрепи деня на отворените врати в МГУ

Група ГЕОТЕХМИН подкрепи Деня на отворените врати в МГУ „Св. Иван Рилски“, който се проведе на 14 май в двора на университета. Целта на събитието беше да се предизвика интерес у децата и младежите към възможностите за следване в специалностите на учебното заведение, както и за професионална реализация след дипломирането им. Събитието бе открито от ректора – проф. д-р инж. Ивайло Копрев. Група ГЕОТЕХМИН бе представена от д-р инж. Иван Вутов – заместник-управител на Геотехмин ООД.

Група ГЕОТЕХМИН участва с два щанда, на които представи дейността си, както и стажантските програми за лято 2021. Екипи на дружествата Геотехмин ООДЕлаците-Мед АДГеострой АДГеотрейдинг АДПътстрой-92 АДБекастрой ЕАД и Улично осветление ЕАД популяризираха възможностите за стаж с трудов договор на студенти от различни специалности. За учениците имаше специална викторина с въпроси, свързани с минерално-суровинната индустрия. Щандовете бяха посетени от ученици от София и от Професионална гимназия Златица – гр. Златица, с която дружествата Елаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД реализират проект за дуално обучение. Екипите на Геотехмин ООД и Елаците-Мед АД посрещнаха на щандовете и своите стипендианти от МГУ „Св. Иван Рилски“.

Общо над 600 любознателни деца и младежи видяха практическото приложение на минната наука, интересни експерименти, сред които симулация на „взрив“, макети на рудници, които показват процеса на дигитализация и др.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.