Група Геотехмин приключи пилотния проект „Зелена ръжда“

През 2016 г. групата фирми ГЕОТЕХМИН завърши успешно пилотен проект за пречистване на води и терени, замърсени с уран, тежки метали и металоиди. Той бе осъществен в модулна експериментална инсталация, разположена на територията на ПХП „Металург“, гр. Бухово, в рамките на проект за почистване и рекултивация на замърсените терени. До ликвидирането на уранодобива в България на площадката е функционирал хидрометалургичен завод и е имало хвостохранилище.

За реализацията на проекта е използвана технология за пречистване на киселинни руднични води на японската Мицубиши Матириълс Текно Корпорейшън (ММТЕС), с която група ГЕОТЕХМИН има дългосрочно сътрудничество. Възложител от българска страна е Геотехмин ООД, а изпълнител – Геострой АД.

Технологията на ММТЕС е известна с наименованието „Зелена ръжда“. Тя е успешен пример за управление на отпадъци и екологичен инженеринг. За група ГЕОТЕХМИН това е един от иновативните проекти, свързани с опазването на околната среда.  Технологията се базира на химичен метод и е комбинация от три процеса: редукция, адсорбция и утаяване, което я прави уникална. Експерименталните резултати в рамките на пилотния проект показват, че с прилагането на японското ноу-хау се постига едновременно отстраняване на повечето тежки химически елементи и радионуклиди в процеса на неутрализация чрез циркулация на утайката. Крайният продукт на реакцията е магнетит с включени тежки метали, който е химически стабилен твърд отпадък. Технологията „Зелена ръжда“ има предимства пред биологичния метод за пречистване, при който са необходими по-големи терени и се изисква много по-дълго време.  

След завършването на съвместните изпитвания в гр. Бухово, технологията може да се прилага както за рекултивация на замърсени терени, така и за пречистване на замърсени с тежки метали, металоиди и радионуклиди води на различни обекти както в България, така и в други страни.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.