Елаците-Мед стартира лятна стажантска програма 2016

За шеста поредна година Елаците-Мед АД стартира лятна стажантска програма. Дружеството предлага платен стаж, който ще се проведе в периода между юли и септември 2016 г. на територията на Рудодобивния комплекс край гр. Етрополе (на 100 км. от гр. София) и Обогатителния комплекс в с. Мирково, (на 80 км. от гр. София). Основната цел на стажантската програма е привличането на млади специалисти, като им се дава възможност за професионално ориентиране в реални работни условия.

Не на последно място е приемствеността между поколенията и предаването на  натрупаните знания и опит, както и подбор и развитие на кадри, необходими за производствените направления на фирмата.

Лятна стажантска програма 2016 е насочена към студенти ІІІ, ІV и V курс или млади специалисти без професионален опит, които имат желание и са мотивирани да  приложат на практика знанията си в голямо и устойчиво работещо предприятие.

Срокът за подаване на документи и кандидатстване е не по-късно от 1 май 2016. Предлаганите условия и изисквания за лятна стажантска програма можете да видите тук.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.