Елаците-Мед АД с международен стандарт за управление на енергията

Елаците-Мед АД стана първата в страната компания от минната индустрия, която получи сертификат за съответствие с международния стандарт ISO 50001:2011 за управление на енергията. С този стандарт дружеството надгради приложената вече Интегрирана система за управление, която включва международните стандарти ISO 9001 – управление на качеството, ISO 14001 – управление на околната среда и BS OHSAS 18001 – управление на здравословни и безопасни условия на труд.

Системите за управление на енергията – ISO 50001:2011 стават част от ИСУ. Дружеството притежава сертификати за акредитация съгласно стандартите ISO 17025 – лаборатории за изпитване и калибриране и ISO 17020 – дейност на органи, извършващи контрол.

Шестият международен сертификат на дружеството – Системи за управление на енергията – ISO 50001:2011, е получен след проведен сертификационен одит през декември 2015 г. и успешна оценка на системите за управление на енергията от СЖС България. Благодарение на експертното съдействие на Енергео ЕООД и Геотехмин ООД системите за управление на енергията са разработени, внедрени и интегрирани със сертифицираните системи за управление на качеството, опазване на околната среда, здраве и безопасност на труда, обединени в единна система за управление, отговаряща на бизнес целите на компанията.

С внедряването на международния стандарт ISO 50001:2011 Елаците-Мед ще усъвършенства системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики и използването на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на въздействието върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001:2011 задава рамката, по която да се изгражда и подобрява системата за енергиен мениджмънт за постигане на ефективното оползотворяване на енергия и разработването на мерки за енергийна ефективност.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.