Геотехмин завърши строителството на модерно депо в Самоков

На 18 септември 2015 г. официално беше открито новопостроеното депо за твърди битови отпадъци в Самоков, изградено под ръководството на Геотехмин ООД. Договорът между община Самоков и Геотехмин ООД за изпълнение на „Строителство на РЦУО Самоков – 1-ви етап и външни връзки“- част от проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Костенец (Самоков)“, беше подписан през ноември 2014 г.

Проектът се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Новото депо и изградената прилежаща инфраструктура е първият от трите етапа на Регионалния център за управление на твърди битови отпадъци на четирите общини – Самоков, Костенец, Ихтиман и Долна баня. Според проекта първата клетка за депониране на отпадъците е с капацитет за 10 години и след запълването й ще се пристъпи към изграждане на следващите две. Цялото съоръжение е заобиколено от отводнителни канавки и зелен пояс от различни дървесни видове.

„С този проект за управление на отпадъци се решава един от най-важните екологични проблеми на Самоков. Четирите общини изграждаме център, изцяло по европейски стандарти”, каза при откриването Владимир Георгиев, кмет на Самоков.

„Геотехмин има зад гърба си няколко реализирани подобни проекта, които функционират успешно. Спазихме обещанието си и предаваме на община Самоков в срок обект, отговарящ на всички европейски изисквания.“, каза Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД.  Той предаде на кмета на Самоков акта за приемане на обекта.

Зам.-министърът на МОСВ г-н Красимир Живков обърна внимание, че в същия ден – 18 септември – се отбелязва Световния ден за мониторинг върху качеството на водата. Той  подчерта, че проектът за новото депо в Самоков е съобразен именно с опазване на качеството на водата в региона. Красимир Живков поздрави за добрата работа екипите, изпълнили проекта, както и общините, които ще се възползват от новото депо за отпадъци в региона на Самоков.

Сред официалните гости на откриването бяха областният управител на Софийска област, Росица Иванова, кметове, народни представители и експерти. 

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.