Геотехмин и Геострой с награди в „Топ 50+“ на Камарата на строителите в България

Геотехмин ООД получи златна, а Геострой АД – сребърна награда, в годишната класация „Топ 50+“ на Камарата на строителите в България.

Златната награда на Геотехмин ООД е за строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда в раздел „големи строители“. Дружеството получава приз в същата класация за седми път. Наградата беше връчена от министъра на околната среда г-жа Ивелина Василева на Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, по време на традиционния бал в Деня на строителя на 26 октомври 2015 г. в София.

В същата класация, но в друга група строежи, получи сребърна награда Геострой АД. За трети пореден път дружеството е отличено в категорията „строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения“ в раздел „големи строители“. Наградата беше връчена от Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството, на инж. Владимир Вутов, изпълнителен директор на Геострой АД.

Ежегодните отличия на КСБ се присъждат на фирми, вписани в Централния професионален регистър на строителя.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.