Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия отбеляза 50-годишнината си

На 16 юни 2015 г. Научно-техническият съюз по минно дело, геология и металургия (НТС по МДГМ) отбеляза 50 години от учредяването си. Тържественото събрание на организацията бе уважено от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, г-н Жечо Станков, зам. министър на Министерството на енергетиката и г-н Бойко Малинов, зам. министър на Министерството на околната среда и водите.

Председателят на НТС по МДГМ проф. д-р Цоло Вутов подчерта в приветствието си към участниците активната дейност през годините на НТС по МДГМ, авторитета и признанието на съюза сред научно-техническата общност в страната и в чужбина. Организацията е член на 17 международни организации и академии с направление на дейност в минно-металургичните отрасли, геологията и опазването на околната среда, в това число и Световния минен конгрес.

На събранието бяха връчени многобройни индивидуални награди и плакети за принос и заслуги към работата на Съюза, както и званията „Почетен член на НТС по МДГМ“, „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“, „Заслужил геолог на НТС по МДГМ“ и  „Заслужил металург на НТС по МДГМ“.

Проф. д-р Цоло Вутов получи наградата „Почетен благодетел“ на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, както и званието „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“. Инж. Добри Цветков, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД получи златен медал ”Добри Желязков – Фабрикаджията” и званието „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“, а инж. Костадин Найденов, директор на Рудничен комплекс „Елаците“ –  званието „Заслужил миньор на НТС по МДГМ“.

Със златен плакет за „За заслуги към НТС по МДГМ“ бяха удостоени дружествата от група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Геопроект ЕООД, Геострой АД, Геотрейдинг АД и Елаците-Мед АД.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.