Геотехмин и Елаците-Мед участваха в ден на отворените врати на МГУ

Геотехмин ООД  и Елаците-Мед АД участваха в Ден на отворените врати (19 април), организиран  от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”. Преподаватели, служители и студенти от три факултета на университета – Геологопроучвателен, Минно-електромеханичен и Минно-технологичен, направиха презентации и демонстрации в няколко тематични направления. Компании от минерално-суровинния бранш, членове на БМГК, показаха на кандидатите възможностите за стажове и бъдеща работа.

На щанда на Геотехмин ООД  посетителите се забавляваха с 3D визуализация на открит рудник „Елаците“. Те имаха възможността да си направят снимка с геоложки чук и каска с логото на фирмата, представяйки си бъдещата си кариера. За да изглеждат по-автентични снимките, младежите бяха напътствани от Стела Стоянова, експерт „Минни програми и проекти“ в Дирекция „Геология и концесии“, и от Стефани Параскова, специалист „Връзки с обществеността“.

Малките посетители в Деня на отворените врати на МГУ бяха силно заинтригувани от макетите на миннодобивна техника, представени на щанда на Елаците-Мед АД от инж. Васил Шишков, заместник-директор „Производство“ на Рудодобивен комплекс. Бивш възпитаник на МГУ, той разказа за удовлетворението си от работата и кариерното си развитие в Елаците-Мед АД. За студентите, посетили щанда, интересна се оказа и лятната стажантска програма. Даниела Горанова, ръководител „Набиране на персонал, обучения и квалификация“ от дирекция „Човешки ресурси“ разказа за успешно преминали програмата бивши стажанти, станали част от екипа на компанията. Бяха представени и допълнителни стимулиращи възможности.  За новата учебна година четири дружества от група ГЕОТЕХМИН (Геотехмин ООД, Елаците-Мед АДГеострой АД и Геотрейдинг АД) ще предоставят 17 персонални стипендии за най-добрите студенти от МГУ „Св. Иван Рилски“.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.