Три дружества от група Геотехмин са партньори в проекта за дуално обучение в средногорието

На 18 април осмокласници от специалност „Автотранспортна техника“ в  Аграрно-техническата професионална гимназия (АТПГ) в гр. Златица посетиха сервизния център ProAuto на Геотрейдинг АД в гр. Етрополе. Посещението им е част от проекта за дуално обучение, в който от учебната 2018/2019 година партньори от група ГЕОТЕХМИН са дружествата Геострой АДГеотрейдинг АД и Елаците-Мед АД.

Осмокласниците разбраха повече за дейността на Геотрейдинг АД като търговско дружество, което предлага предимно продукти за минната индустрия. Дружеството разполага и с два сервизни центъра ProAuto – в София и в Етрополе. По време на посещението учениците научиха какъв е пътят, по който преминава един автомобил от приемането в сервиза до предаването му в изрядно състояние на клиента.  

На 4 декември м.г. 11-те ученици посетиха Обогатителен комплекс, с. Мирково, където Елаците-Мед АД и Геострой АД представиха дейността на дружествата. След изнесените презентации учениците посетиха цех „Тежка механизация и автотранспорт“ на Елаците- Мед АД и Площадка „Геострой“, където имаха възможност от близо да се запознаят с част от оборудването на двете компании, както и да се качат в кабините на челен товарач, верижен булдозер и седлови влекач (гондола).

Всички ученици получиха специални подаръци от трите компании.

Партньорството в проекта за дуално обучение е част от корпоративната социална отговорност на група ГЕОТЕХМИН, която включва и подкрепа за младото поколение в региона на дейност на дружествата. То е и възможност за привличане на бъдещи служители. Дуалната форма на обучение ще се осъществява паралелно на две места – в гимназията и фирмите-партньори, и ще включва обучение и практически занимания в реална работна среда за учениците в дуална форма на обучение в АТПГ от XI и XII клас. При показани умения, желание за работа и отговорност преминалите дуално обучение в дружествата от група ГЕОТЕХМИН ще продължат работа и ще имат много добри възможности за кариерно развитие в три от водещите компании в България.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.