Геострой с две нови престижни отличия

Геострой АД получи две нови престижни отличия за постижения в строителството. Призовете са „Сребърна награда“ в годишната класация на Камарата на строителите в България за постигнати добри резултати през 2022 г., както и грамота за второ място в конкурса „Най-добър строител“ на Областното представителство на КСБ – София.

Отличията бяха връчени на инж. Йордан Йонов и инж. Цветослав Петков – изпълнителни директори на Геострой, по време на честванията за Деня на строителя, организирани от КСБ и ОП на КСБ – София. Инж. Йордан Йонов благодари за признанието и оценката, както и на екипа на компанията, който се труди неуморно и всеки ден доказва своя професионализъм.

Призовете са изключително ценни за дружеството, защото са поредното доказателство, че усилията на екипа се оценяват и резултатите се забелязват. От създаването си до днес Геострой спазва най-високите стандарти за качествено строителство и работи като лоялен партньор.

Награждаването от Камарата на строителите в България за най-добрите компании в сектора се провежда за 16-та поредна година. В него участват дружествата, вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Отличените фирми са определени на база декларираната информация в годишните отчети в електронната система на ЦПРС по показателите за последната финансова година.

Класацията „Най-добър строител“ се провежда сред компаниите членове на ОП на КСБ – София на база постигнати резултати през 2022 г. Сред критериите са реализирани приходи, продължителност на трудовия стаж, брой служители, въведени системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд и системи за управление на околна среда.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.