Избраха трима представители от Група ГЕОТЕХМИН в УС на НТС по МДГМ

Трима представители от Група ГЕОТЕХМИН бяха избрани за членове на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия на провелото се Общо събрание на организацията (6 октомври). Това са инж. Георги Петров – заместник генерален директор „Производство“ в
Елаците-Мед АД, инж. Йордан Йонов, изпълнителeн директор на Геострой АД и инж. Иво Маринов, управител на Експлозивпрогрес-ГТМ ЕООД, който беше член на Контролния съвет на съюза.

Общото събрание на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия избра 11 нови членове на УС. Сред тях са ректорите на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р инж. Ивайло Копрев и на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. д-р инж. Сеня Терзиева – Желязкова, представители на Българското геологическо дружество, на Асарел-Медет АД, на Каолин ЕАД, на Мини Марица – изток ЕАД и други. Беше избран и нов състав на Контролния съвет.

Председател на УС на НТС по МДГМ е доц. д-р инж. Кремена Деделянова, а заместник-председатели са д-р инж. Владимир Вутов – председател на СД на Геострой АД и инж. Щерю Щерев.
Управителят на Геотехмин ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов е почетен председател на организацията и член на УС.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.