Геострой представи „Зелена ръжда“ – един успешен проект

На научно-техническата конференция с междунарородно участие „Геотехнологични методи за извличане на уран“, организирана от НТС по минно дело, геология и металургия, инж. Петър Йорданов, директор „Екология и ЗБУТ“, Геострой АД, изнесе презентация на тема:“ „Зелена ръжда“ е един успешен проект“. Докладът е посветен на прилагането от Геотехмин ООД и Геострой АД на иновативна технология на японската компания Мицубиши матириалс техно корпорейшън (ММТЕС) за пречистване на замърсени с тежки метали, металоиди и уран води.

Благодарение на дългогодишното добро сътрудничество между Геотехмин ООД и ММТЕС през 2013 г. се подписа Рамково споразумение за дългосрочно техническо сътрудничество, което предвижда съвместни дейности по изграждането в България и извън страната на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Основната дейност на Геострой АД е фокусирана в изпълнение на дейностите по експлоатирането на инсталацията за отстраняване на замърсителите. Проектът се нарича „Зелена ръжда“ на името на ефективната технология, разработена от японската компания, каза инж. Йорданов на конференцията.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.