Проф. дтн инж. Цоло Вутов дари стипендии за студенти на патронния празник на Минно-геоложки университет

На 17 октомври на тържественото честване на Патронния празник на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ проф. дтн инж. Цоло Вутов връчи на проф. д-р инж. Любен Тотев, ректор, сертификат за дарение от Група ГЕОТЕХМИН на 17 едногодишни стипендии за студенти от университета. Стипендиите се даряват от дружествата Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. В изказването си пред академичната общност, Съвета на ректорите, представители на институции, на бизнеса и студенти проф. Вутов подчерта, че висококачественото образование и обучение в университета е в основата на устойчивото развитие на минерално-суровинната индустрия, на минната наука и практика.

„В българската минерално-суровинна индустрия работят много възпитаници на Минно-геоложкия университет и благодарение на тях браншът се развива, допринася за националната икономика и благоденствието на цели региони. За нас, управляващите минни предприятия, е жизненоважно да осигурим перспектива за дългосрочното им развитие, за тяхната ефективност и опазването на околната среда. Но за да постигнем тези цели, ние инвестираме не само в иновативни технологии и в „умни“ машини, но и в хората, в нашите служители и в бъдещите специалисти. Ето защо четири дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед АД, Геотехмин ООД, Геострой АД и Геотрейдинг АД, даряват на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ стипендии за студенти в рамките на нашата Програма за благотворителност „Българските добродетели“, каза проф. Вутов. „Вярваме, че по този начин ще дадем нашия принос, за да подпомогнем вашата мотивация за обучение, развитие и бъдещата ви професионална реализация“, обърна се той и към студентите.

Сред присъствалите на патронния празник от Група ГЕОТЕХМИН бяха също д-р инж. Владимир Вутов, зам.-управител на Геотехмин ООД и изпълнителен директор на Геострой АД, г-н Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, директори на дирекции.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.