Елаците-Мед АД стартира лятна стажантска програма – 2017

За седми пореден път Елаците-Мед АД, част от групата фирми ГЕОТЕХМИН, ще проведе лятна Стажантска програма 2017.

Тя е част от програмата за корпоративна социална отговорност и важен елемент от ефективната политика по управление на човешките ресурси на дружеството.

Стажантската програма е насочена към студентите, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността, които имат желание и са мотивирани да  приложат на практика знанията си в голямо и устойчиво развиващо се предприятие.

Програмата дава възможност на младежи от техническите и икономическите специалности от различни висши учебни заведения да преминат летен студентски стаж с продължителност от юли и до септември. Стажът е платен и се провежда в реална работна среда в Обогатителен комплекс, с. Мирково, и в Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе. Стажантите работят под ръководството на наставници – доказани професионалисти с богат опит.

Досега в Стажантската програма са участвали повече от 180 студенти от различни специалности, като част от тях вече се присъединиха към екипа на Елаците-Мед.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.