Елаците-Мед АД с престижна награда за иновации

По традиция на Деня на миньора бяха връчени награди на БМГК за постигнати най-високи резултати през изминалата година. Сред отличените компании бе и Елаците-Мед АД, която получи престижната награда за иновации в раздел “Големи предприятия“.

Отличието бе връчено от заместник-министъра на енергетиката Жечо Станков и председателя на БМГК проф. Николай Вълканов на изпълнителния директор на дружеството, инж. Драгомир Драганов. Наградата се присъжда за внедрената система за високоточно позициониране на машините в рудник „Елаците“ ProVision®, с която е надградена диспечерската система Dispatch® за управление на минните процеси и по-точното им планиране. ProVision® e GPS система за позициониране с точност до 10 см. на всяка една машина – багер или сонда, с което се постига още по-висока ефективност на производствения процес. Ръководството и служителите на Елаците-Мед АД и на група ГЕОТЕХМИН с чувство на гордост и удовлетвореност приемат нагарадата, която е признание за професионализъм и отговорност, за ефективното и устойчивото развитие на компанията.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.