Проф. д-р Цоло Вутов: „България е сред водещите страни в Европейската минерално-суровинна индустрия”

“България е една от водещите страни в европейската минерално-суровинна индустрия.Членуваме в редица авторитетни организации – в Световния минен конгрес от 1965 г., в ЕВРОМИН от 1991 г., в ЕВРОКОЛ oт 2003 г. и др. Инициатор сме за създаване на Асоциацията „Балканмин“ през 2004 г. и на Балканската академия на минните науки (2013 г.)” – заяви проф.д-р Цоло Вутов, председател на НТС по минно дело, геология и металургия на Националното честване на Деня на миньора – 18 август.

В доклад за състоянието на минната индустрия в България през 2016 г. той подчерта предизвикателствата пред българската минерално-суровинна индустрия и нейните предимства. “Сред положителните тенденции ще отбележа, че добивните предприятия в България се отличават с относително висока производителност, която е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустрията“ – каза проф. Вутов. Високата производителност на бранша се дължи на значими инвестиции в дълготрайни материални активи, според Изследователския доклад „Оценка на макроикономическото значение на минерално-суровинната индустрия в България“, изготвен от Фондация „Бауерзакс“ със съдействието на Индъстри Уоч България през 2017 г. Между 2010 и 2014 г. предприятията в минерално-суровинната индустрия са инвестирали над 1 млрд. лв. в най-съвременни машини и оборудване, по данни на Евростат. „Редица компании от минерално-суровинната индустрия изминаха дълъг път на технологична модернизация и направиха сериозни инвестиции, чрез които се повишава значително ефективността на производството им и се подобряват параметрите на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд. Техните постижения и устойчиво развитие в съответствие с най-добрите практики трябва да се дават за пример и да се подкрепят всестранно. В тези предприятия, които са двигателят на бранша, инвестициите в безопасността на труда и грижата за хората отговарят на високи стандарти и добрите резултати са налице” – заяви проф. д-р Вутов. Той подчерта също, че успехите на бранша се дължат и на ефективното сътрудничество с академични и научни институции, на синергията на минната наука и практика.

Според проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, председател на УС на БМГК, добивният бранш у нас е един от най-важните стожери на социалната икономика и социално-икономически просперитет на регионите. „Затова се надяваме на разбиране от обществото и разчитаме на силна подкрепа от страна на държавата за осигуряване на благоприятни условия за устойчиво развитие на този отрасъл. Една държава, която не развива собствените си природни богатства има малки шансове за силна индустрия“ – каза проф.Вълканов. Браншът получи поздравления от министър председателя Бойко Борисов, а в залата на тържественото събрание приветствия поднесоха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков, секретарят на президента Гълъб Донев, ректорът на Минно-геоложкия университет проф. д-р Любен Тотев, президентът на КНСБ Пламен Димитров и други официални гости.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.