Доминик Хамерс участва в дискусия за ролята и добавената стойност на бизнеса за регионите

„85 процента от нашите служители и работници са от региона, в който осъществяваме основната ни дейност – община Етрополе и общините от Средногорието, по последни данни на Института за пазарна икономика. Минималното условие, за да се развива даден регион, е да има отговорен инвеститор, който да развива своята дейност устойчиво и в интерес на всички заинтересовани страни“. Това заяви Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, на форума „Бизнесът и регионите – Променената България”, организиран от сп. BGlobal и Българската стопанска камара. Той участва в пленарната дискусия „Бизнес с добавена стойност – социални измерения”.
Г-н Хамерс допълни, че най-голямото дружество в групата – Елаците-Мед АД, е на 40-то място сред най-големите работодатели в страната и сред най-големите данъкоплатци, като част от тези данъци се връщат в общините на дейност. Вторият важен аспект са мерките, които компанията предприема в производствената дейност, за да се намали въздействието върху околната среда, а третият – прякото влияние върху подобряването на качеството на живот в общините с програмите на Група ГЕОТЕХМИН за корпоративна социална отговорност. Тези програми датират от началото на хилядолетието и до момента са осъществени над 1000 значими каузи в над 20 общини, а основаната през 2018 г. от проф. дтн инж. Цоло Вутов Благотворителна програма „Българските добродетели“ надгражда ангажимента към обществото. По програмата четири дружества – Гeотехмин, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг, имат сключени рамкови споразумения с 5 общини в района на дейност и се осъществяват важни за местните хора проекти. Сред тях са ремонти на училища, детски градини, здравни центрове, осветление и много други каузи, които общините не могат да реализират сами в периода след началото на пандемията. Повече от 70 на сто от жителите на общините оценяват положително ефекта от програмата, допълни г-н Хамерс.

Дискусията се провежда за трета поредна година, като акценти в това издание бяха предизвикателствата през бизнеса и местните власти в променената икономическа среда и добавената стойност на стратегическите инвеститори за развитието на регионите. Сред лекторите бяха също Светла Костадинова, изпълнителен директор на ИПИ, Тим Курт, изпълнителен директор на „Аурубис България“, Илия Гърков, старши вицепрезидент на „Дънди Прешъс Металс“ за Европа, Ивайло Георгиев, ръководител „Връзки с институциите» в „Аурубис България”, Георги Миков, изпълнителен директор на „Електроразпределителни мрежи Запад”, част от групата „Електрохолд”, Боян Рашев, управляващ партньор на denkstatt България, представители на Асарел-Медет, общини и др. От името на организаторите участва Добри Митрев, председател на УС на Българската стопанска камара, а чрез видео се включи евродепутатът Радан Кънев, докладчик по Директивата на ЕС за индустриалните емисии.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.