С подкрепа по „Българските добродетели“ бе ремонтирано едно от най-старите училища в страната

С дарения по Благотворителна програма „Българските добродетели“, основана по инициатива на професор дтн инж. Цоло Вутов, бе направена цялостна хидро- и топлоизолация на покрива и на основната сграда на еднo от най-старите училища в България – ПГ „Тодор Пеев“ – гр. Етрополе. Гимназията със 118-годишна история отбеляза новата придобивка, която подобрява енергийната ефективност, на патронния си празник на 26 октомври. Това е първият цялостен ремонт на основната ѝ сграда. Благородната кауза е реализирана с дарения на дружествата „Геотехмин“ ООД, „Елаците-Мед“ АД, „Геотрейдинг“ АД и „Геострой“ АД.
Празникът бе почетен от г-н Димитър Димитров, кмет на Етрополе, г-н Христо Андреев, председател на ОбС – Етрополе, г-жа Станка Димитрова зам.- кмет, г-жа Росица Иванова, директор на РУО – София област, както и представители на културни, образователни институции и изпълнители на проекта от фирма „Александър Груп“. От страна на дарителите от Група ГЕОТЕХМИН сред присъстващите бяха представители на ръководството на „Елаците-Мед“ АД – инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор, инж. Стоил Димитров, инж. Георги Петров, инж. Ивайло Николов, инж. Владимир Александров, инж. Васил Шишков, както и директори и служители на „Геотехмин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД.
„В летописите на училището със 118-годишна история ще има една много важна година – настоящата 2022 г. В период на световна криза, война, икономическа, здравна и енергийна несигурност, за училището се направи нещо голямо, значимо, жадувано и крайно необходимо – извършен бе цялостен ремонт на основната сграда на училището, като беше подменен покрива, направена бе и външната фасада със саниране по мерки за енергийна ефективност… Искрено благодаря от мое име и от името на целия колектив на училището, от учениците и техните родители, на всички, които направиха възможно реализирането на този голям ремонт и да изразя най-вече благодарност към дарителите в лицето на проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД“ – каза Десислава Найденова, директор на училището.
Г-жа Найденова връчи почетни грамоти за дарителство за проявени в трудни времена инициативност, добросърдечност, благородство и спомоществователство за проф. дтн инж. Цоло Вутов, инж. Драгомир Драганов, д-р инж. Иван Вутов и д-р инж. Владимир Вутов. Грамота получи и фирмата – изпълнител на проекта.
От името на проф. Вутов и всички ръководители на фирмите „Геотехмин“, „Елаците-Мед“, „Геострой“ и „Геотрейдинг“, инж. Драганов прие отличията и благодари за удостояването им с почетните грамоти за дарителство. Той прие и специалния подарък за проф. Вутов – дървена маса, направена от ученици от гимназията.
Освен партньорство по програма „Подкрепа на дуалната система на обучение“, повишаване качеството на професионалното образование и засилване на връзката между образование и бизнес, в своето слово инж. Драганов подчерта желанието на дарителите да допринесат за комфорта в училището: „Искам да уверя всички, че ние винаги ще оказваме подкрепа там, където е най-необходимо, и ще продължим да помагаме за благородни каузи в Община Етрополе, независимо от сложната социално-икономическа обстановка“ – каза той. Г-н Драганов благодари и на кмета Димитър Димитров за ползотворното сътрудничество и поредния завършен обект и пожела на всички учители и ученици здраве, упоритост, постоянство и успехи.
Поздравления бяха поднесени и от г-жа Росица Иванова, директор на РУО – София област. „Поднасям своята признателност и едно огромно благодаря на всички фирми от Група ГЕОТЕХМИН и лично на проф. дтн инж. Цоло Вутов за прекрасната, благородна кауза „Българските добродетели“. За мен е чест да ви поздравя за ремонта и голямата придобивка на училището в Етрополе. Това е сбъдната мечта за г-жа Найденова, за колектива и учениците за прекрасните възможности, които ще имате, да се обучавате в една съвременна, комфортна материална база на вашата гимназия“, каза г-жа Иванова.
По повод патронния празник на училището и откриването на обновената сграда, учители, ученици и гости бяха поздравени с празнична програма, подготвена от децата от ДГ „Еделвайс“, танц на Фолклорен ансамбъл „Балканска младост“ и рецитал на учениците от гимназията.
Тържествен водосвет за здраве и благоденствие отслужи отец Емил Якимов от Етрополския манастир.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.