Геотехмин получи награда „Партньор на общините“

Геотехмин ООД получи награда за партньор на общините по време на Годишната среща на местните власти. Тя бе организирана от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по повод 140 години от приемането на първия Закон за общините и градското управление и 15 години членство на България в ЕС.
Наградата бе връчена на изпълнителния директор на Геотехмин ООД от Калин Каменов, член на УС на сдружението и кмет на община Враца. Тя е за подкрепа на значими социално отговорни инициативи в категория „Малка община“. Дружеството е номинирано за приза от две общини – Чавдар и Златица, в които са реализирани редица проекти от полза за местното население – направен е здравен кабинет, зала за приобщаващо образование, ремонтирани са улици, църкви и др. Проектите са осъществени по Благотворителната програма „Българските добродетели“, която е създадена по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин ООД, като в нея участват и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД
За 4 години по програмата са изпълнени над 80 проекта в областите околна и градска среда, подобряване качеството на живот, здравеопазване, образование и др.
„Повече от 30 години дружествата от Група ГЕОТЕХМИН са партньор на общините, в които развиват своята дейност и подкрепят техни важни каузи. Основната ни цел е да се подобрява качеството на живот на хората в тези населени места, защото там живеят наши работници и служители. Оказваме подкрепа когато и където има най-голяма нужда“ – каза г-н Хамерс. Той допълни, че през 2022 г. с финансовата подкрепа и ангажименти на екипи от четирите компании са реализирани значими проекти, свързани с устойчивостта на социалната и околната среда в общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Пирдоп, Челопеч, Копривщица и Антон. „С тези проекти се намира решение на важни проблеми – ремонтираме улици, училища, болници и църкви, правим нови музей и детски площадки, монтираме енергийно ефективно осветление, засаждаме дървета. Резултатите са трайни и устойчиви. Пожелавам на всички кметове да превръщат своите общини в места, където хората мечтаят да живеят – да създадат дом и семейство, да намерят професионална реализация и най-важното – да бъдат щастливи и да останат в България!“

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.