БМГК отличи Геотехмин ООД за корпоративна социална отговорност и Елаците-Мед АД – за иновации

На 18 август – Деня на миньора, Българската минно-геоложка камара обяви традиционните си награди. Геотехмин ООД е отличена с плакет и грамота в категория „Корпоративна социална отговорност“ за Благотворителна програма „Българските добродетели“. Дружеството е удостоено и със специална грамота за активно участие в Националната дарителска кампания срещу разпространението на епидемията от Covid – 19. Елаците-Мед АД получи плакет и грамота в категория „Иновации“ за внедряването на специализиран минен софтуер.
Благотворителната програма „Българските добродетели“ е създадена през декември 2018 г. от проф. дтн инж. Цоло Вутов. В нея участват и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг АД. По програмата „Българските добродетели“ се подпомагат социалнозначими каузи, насочени към здравеопазването, духовността и опазване на историческата памет, образованието и много други приоритетни проекти за местното население в регионите на дейност на групата фирми.
Компанията Елаците-Мед АД е удостоена с годишната награда за иновации за проекта „Разработване на оптимално календарно развитие чрез специализиран минен софтуер за стратегическо минно планиране HxGN, MinePlanTM 3D, използван в рудник „Елаците“. През 2019 г., на базата на натрупания опит от поколения специалисти, инженерно-техническият състав на Елаците-Мед АД направи стъпка напред към по-ефективно проектиране. С внедряването и развитието на тази интелигентна система за автоматизирано създаване на производствени графици се осъществява постоянна комуникация между работещите в рудника и производствените машини в реално време.Разработването на множество различни сценарии позволява да се постигне най-ефективно оползотворяване на природните ресурси с максимална производителност.

Българската минно-геоложка камара удостои г-жа Кети Кирова – финансов директор и член на Управителния съвет на Елаците-Мед АД, с персонална награда за принос към минерално-суровинната индустрия. Г-жа Кирова е активен член на Постоянната комисия по финансова и икономическа политика в организацията и получава почетна статуетка „Пламък“.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.