Закриване на лятна стажантска програма’ 2018 в „Елаците-Мед“ АД

Четирима от деветнайсет стажанти, участвали в лятна Стажантска програма’ 2018, са назначени на работа в дружеството.
„През 8-те поредни летни кампании досега в Елаците-Мед  са стажували 220 студенти. От тях 41 вече са наши колеги, като от последната стажантска програма са назначени 4 души – двама в Рудодобивен комплекс и двама – в Обогатителен комплекс“, каза на закриването Симона Събкова, директор „Човешки ресурси“.

Стажантската програма на Елаците-Мед е част от корпоративната социална отговорност на дружеството. През 2018 г. в нея се включиха 19 студенти от технически и икономически специалности, които имаха възможност да работят през летните месеци под ръководството на наставници в отдели и структурни звена на дружеството в Рудодобивен и Обогатителен комплекс, както и в комплекс „20-ти април“, гр. Копривщица. Стажантите получиха информация и придобиха ценен опит, които ще им бъдат от полза в бъдеща професионална реализация.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.