Геотрейдинг АД е ексклузивен представител на продуктите за минната индустрия на Shareate Tools Ltd.

Дружеството в направление „Търговия“ Геотрейдинг АД получи ексклузивни права за продажба за територията на България на висококачествените продукти за минната индустрия на китайския производител SHAREATE TOOLS LTD.

„Партньорство дава възможност на Геотрейдинг АД да предложи на своите клиенти нов вид висококачествени продукти, предназначени за добивните компании“, каза изпълнителният директор на дружеството г-н Иван Вутов. SHAREATE TOOLS LTD. е световно признат китайски производител на продукти с широко приложение в минната индустрия – пробивни инструменти, три-ролкови длета за сондиране и резервни части за сонди. Компанията се е утвърдила като надежден и търсен доставчик за минната индустрия.

SHAREATE TOOLS LTD. разполага с необходимото ноу-хау и технологии за производството и на волфрамови бутони, които се влагат при производството на пробивния инструмент.

Компанията е сертифицирана по ISO стандарт за качество и разполага с API сертификат. Към момента китайският производител има 35 собствени патента за продукти и технологии. SHAREATE TOOLS LTD. изнася продуктите си в над 10 държави, сред които Япония, Южна Корея, САЩ, Канада, Австралия, Русия и др.

Геотехмин

Частна компания с над 30-годишна история, реализирала някои от най-успешните и знакови проекти в миннодобивната индустрия, строителството, пътната инфраструктура и околната среда в България.